malastandardduza
Start
PDF Drukuj Email

komunikat festyn Lokalna Grupa Dziaania Pauki - Wsplna Sprawa w ninie zaprasza wystawcw, twrcw, rkodzielnikw i producentw do zaprezentowania swoich stoisk na V Pauckim Festynie Ludowym, ktry odbdzie si 11 czerwca 2017 r. na Stadionie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim (Powiat niski). Wydarzenie potrwa od godz. 13:00 – 19:30. Festyn zakoczymy koncertem.
W programie m. in. stoiska rzemielnicze prezentujce sztuk ludow, kiermasz wyrobw ludowych, pokazy prac na dawnych sprztach, przegld kapel i zespow ludowych, konkurs dla przedszkolakw oraz konkursy dla publicznoci z cennymi nagrodami. Dla zwycizcy przegldu kapel i zespow ludowych organizator przewiduje nagrod pienin. Festyn przyciga licznych twrcw i wystawcw ludowych nie tylko z terenu wojewdztwa kujawsko-pomorskiego prezentujcych tradycyjne wyroby rzemielnikw, producentw tj. hafty, rzeb, obrazy, wyroby z gliny, wikliny i wiele innych. Festyn cieszy si du popularnoci wrd mieszkacw powiatu niskiego i turystw. Jest to barwne i ttnice yciem wydarzenie. Zapraszamy wystawcw i kapele do zgaszania swojego uczestnictwa przez formularz zgoszeniowy, ktry naley odesa na adres: LGD Pauki - Wsplna Sprawa, Plac Dziaowy 6, 88-400 nin lub mailowo na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Formularz dostpny jest na stronie www.lgd-paluki.pl w zakadce Paucki Festyn Ludowy.

 
PDF Drukuj Email

Informujemy, e w dniu 22 marca 2017 r. o godz. 15:00 w siedzibie LGD Pauki- Wsplna Sprawa przy Placu Dziaowym 6 w ninie odbdzie si spotkanie networkingowe dla przedsibiorcw poczone z miniwykadami. Spotkanie bdzie rwnie okazj do otwarcia oddziau Kancelarii Adwokackiej w ninie. Podczas spotkania zostan przeprowadzone cztery 10-minutowe wykady na tematy zwizane z dochodzeniem roszcze w transakcjach handlowych; zmianami w prawie pracy; odpowiedzialnoci karn skarbow przedsibiorcw oraz przeksztaceniami podmiotw gospodarczych. Wykady poprowadz adwokaci wchodzcy w skad Konsorcjum Adwokackiego - mec. Karolina Korkowska-Krokos, mec. Dawid Krzyanowski, mec. Aleksander Domek i mec. Piotr Buczkowski. Udzia w spotkaniu jest bezpatny. Zgoszenia przyjmujemy telefonicznie 609-996-155 lub drog mailow: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do 20.03.2017r.

 
PDF Drukuj Email
piątek, 03 marca 2017 15:49

Na podstawie par. 6 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Dziaania Pauki - Wsplna Sprawa, Przewodniczca Rady LGD Pauki - Wsplna Sprawa zwouje posiedzenie Rady LGD Pauki - Wsplna Sprawa na dzie 11 marca 2017 r. godz. 9:00 w sprawie oceny i wyboru operacji do realizacji w ramach poddziaania 19.2 "Wsparcie na wdroenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno" w zakresie rozwoju dziaalnoci gospodarczej na obszarze LSR oraz w zakresie budowy i przebudowy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020. Miejsce posiedzenia: nin, biuro LGD Pauki - Wsplna Sprawa, Plac Dziaowy 6.

 
Zawiadomienie o wynikach wyboru i oceny operacji Rady LGD - konkurs nr 1/2017 PDF Drukuj Email
wtorek, 21 lutego 2017 12:42

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji zoonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 1/2017 na dziaanie w zakresie
„Rozwj przedsibiorczoci na obszarze wiejskim objtym strategi rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno przez podejmowanie dziaalnoci gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osb realizujcych operacje w tym zakresie.” Rada LGD Pauki - Wsplna Sprawa podja decyzj o rozdysponowaniu rodkw z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich.

DO POBRANIA:

1. Lista operacji zgodnych z ogoszeniem naboru wnioskw o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR,

2. Lista operacji wybranych,

3. Protok z posiedzenia Rady LGD dotyczcego oceny i wyboru operacji,

4. Wzr protestu.

 
PDF Drukuj Email

14 lutego 2017r. odbyo si posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Dziaania Pauki - Wsplna Sprawa w sprawie oceny i wyboru operacji do realizacji w ramach poddziaania 19.2 "Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno" w zakresie podejmowania dziaalnoci gospodarczej na obszarze LSR objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014 -2020. Rada obradowaa pod przewodnictwem przewodniczcej Rady Pani Aliny Borkowskiej. Oceniano wnioski w konkursie nr 1/2017, w ktrym wpyno do LGD 26 wnioskw na czn kwot: 2.592.918z, alokacja rodkw w konkursie wynosia 2.700.000 z. Kwota dotacji: premia w wysokoci 100 tys. z. Wskanikiem produktu, ktry by planowany do zrealizowania w ramach danego naboru jest liczba operacji polegajcych na utworzeniu nowego przedsibiorstwa. Wyniki oceny bd zamieszczone na stronie internetowej lgd-paluki.pl do 21.02.2017r. Rada LGD oceniaa wnioski pod wzgldem zgodnoci z ogoszeniem, zgodnoci z Lokaln Strategi Rozwoju oraz w oparciu o lokalne kryteria wyboru. Minimum punktowe dla danego wniosku wynosi 50 punktw. Wybrane przez Rad LGD Pauki ? Wsplna Sprawa wnioski do realizacji zostan przekazane do Urzdu Marszakowskiego do dalszej weryfikacji.

rada ocena 5 rada ocena 1 rada ocena2

 


Strona 1 z 91
Gmina Barcin   Gmina Gsawa
Barcin   Gsawa
janowiec   labiszyn
Janowiec Wlkp.   abiszyn
Gmina Rogowo   Gmina nin
Rogowo   nin
Starostwo powiatowe  
Powiat  

min_rol

moj_region

 

Newsletter

Zapisz si aby otrzymywa na maila wszystkie najnowsze informacje z naszej strony.


Biuro LGD

Lokalna Grupa Dziaania Pauki - Wsplna Sprawa
Plac Dziaowy 6
88-400 nin

tel. 609 996 155
tel. 530 317 783

e-mail:  lgd-paluki@wp.pl

Biuro LGD jest czynne od poniedziaku do pitku od 8.00 do 16.00

dol

? 2009-2016 Lokalna Grupa Dziaania Pauki - Wsplna Sprawa