malastandardduza
Start
Rozwój działalności gospodarczej na obszarze LSR-szkolenie PDF Drukuj Email

28 sierpnia 2018r. w siedzibie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa odbyło się szkolenie dotyczące przygotowania dokumentacji aplikacyjnej na konkurs z zakresu przedsięwzięcia: 1.1.2 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze LSR. Termin naboru wniosków ogłoszonego w ramach tego przedsięwzięcia to 31.08.2018r. – 14.09.2018r. Limit środków w ramach naboru: 289252,00 zł. Maksymalna kwota wsparcia: 96 417,00 zł. Minimalna całkowita wartość operacji: nie mniej niż 50000 zł. Intensywność pomocy: do 70 % kosztów kwalifikowalnych

szkolenie rozwój 1 szkolenie rozwój 2 szkolenie rozwój 3

 
Zapraszamy na spotkanie informacyjne do Barcina PDF Drukuj Email

Spotkanie informacyjne

 
Wynik naboru wniosków numer 2/2018 PDF Drukuj Email
wtorek, 28 sierpnia 2018 13:34

Informujemy, że w odpowiedzi na nabór wniosków 2/2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:
RPKP.07.01.00-IZ.00-04-218/18

Numer konkursu LGD: 2/2018

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Cel ogólny: Wzrost konkurencyjności obszaru LSR do 2023r.

Cel szczegółowy:2.1 Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki na obszarze LSR do 2023r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P (dalej: SZOOP)

Oś Priorytetowa 7 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Przedsięwzięcie LSR: 2.1.2 Rewitalizacja obszarów wiejskich w kontekście włączenia społecznego na obszarze LSR.

Typ projektu SZOOP:

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno – gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno – gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Oś Priorytetowa 7

Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Nie wpłynął żaden wniosek.

 
Zapraszamy na Rajd Nordic Walking z LGD w Gminie Barcin PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 17 sierpnia 2018 09:32

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza mieszkańców powiatu żnińskiego na Rajd Nordic Walking, który rozpocznie się w dniu 22.09.2018r. o godz. 10.00 w Barcinie, trasą 10km. Udział w rajdzie jest bezpłatny. Zapewniamy dojazd z miejscowości Janowiec Wielkopolski, Rogowo, Gąsawa, Żnin, Łabiszyn do miejscowości Barcin.Obowiązują zapisy. Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, ul. Plac Działowy 6, 88-400 Żnin lub telefonicznie: 609-996-155 do 14 września 2018r. Ilość miejsc ograniczona.Rajd ma charakter turystyczno-krajoznawczy i jest współfinansowany ze środków Powiatu Żnińskiego.

Mapka
Regulamin

Punkt startowy trasy, którą będziemy podążać znajduje się na terenie Zespołu Szkół w Barcinie przy ulicy Polnej, gdzie dla uczestników zostanie zorganizowana rozgrzewka. Wyruszając kierować się będziemy ulicą Polną w stronę Wolic, z Wolic podążać będziemy w kierunku Wójcina. W samym Wójcinie na rozwidleniu dróg znajdował się będzie półmetek trasy rajdu, na którym zawrócimy i udamy się w kierunku Barcina. Dochodząc do okolic ulicy Polnej skręcimy w lewo i udamy się do Rodzinnego Ogrodu Działkowca „Magnolia” znajdującego się nad Jeziorem Kierzkowskim, gdzie ok. godziny 13.30 odbędzie się poczęstunek dla uczestników rajdu nordic walking.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Plakat Rajd Nordic Walking

Poprawiony: piątek, 17 sierpnia 2018 12:06
 
Zapraszamy na szkolenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 17 sierpnia 2018 09:15

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa zaprasza przedsiębiorców z terenu powiatu żnińskieo, zainteresowanych pozyskaniem środków na rozwój działalności gospodarczej na szkolenie dotyczące przygotowania dokumentacji aplikacyjnej na konkurs z zakresu przedsięwzięcia: 1.1.2 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze LSR. Szkolenie odbędzie się w dniu 28.08.2018r. (wtorek) o godzinie 12.00.
Obowiązują zapisy pod numerem telefonu: 609-996-155.
Uczestnicząc w szkoleniu Wnioskodawca na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy może uzyskać punkty za kryterium: "Wnioskodawca wziął udział w szkoleniu/doradztwie organizowanym przez LGD w ramach danego naboru wniosków".

Plakat szkolenie RDG

 


Strona 5 z 123
Gmina Barcin   Gmina Gąsawa
Barcin   Gąsawa
janowiec   labiszyn
Janowiec Wlkp.   Łabiszyn
Gmina Rogowo   Gmina Żnin
Rogowo   Żnin
Starostwo powiatowe  
Powiat  

min_rol

moj_region

 

Newsletter

Zapisz się aby otrzymywać na maila wszystkie najnowsze informacje z naszej strony.


Biuro LGD

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin

tel. 609 996 155
tel. 530 317 783

e-mail: lgd@lgd-paluki.pl

Biuro LGD jest czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

dol

2009-2017 Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa