malastandardduza
Start
Koncerty z LGD PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 28 marca 2019 09:14

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza na koncert w wykonaniu Kwintetu Dętego, który odbędzie się 12 kwietnia 2019r. (piątek) o godzinie 18.00 w siedzibie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, Plac Działowy 6.

Kwintet Dęty zawiązał się w listopadzie 2017 roku i tworzą go instrumentaliści, członkowie orkiestr dętych w Strzelnie i Gąsawie. Zapytani artyści odpowiadają, że o powstaniu zespołu zadecydowała chęć muzykowania w nieco mniejszym, kameralnym gronie, co z kolei otwiera inne możliwości oraz stawia nowe wyzwania.

W skład kwintetu wchodzą: Dorota Banaszak, Adam Hutek, Łukasz Kalaczyński, Piotr Barczak i Jacek Jackowski. W ostatnim czasie do zespołu dołączył perkusista - Krzysztof Superczyński.

Repertuar grupy to przede wszystkim muzyka rozrywkowa, a także klasyczna oraz religijna.

Wstęp na koncert jest darmowy, bilety wstępu dostępne są w siedzibie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, Plac Działowy 6, 88-400 Żnin.

Serdecznie zapraszamy.

Plakat 800px

 
Ryszard Ulatowski v-ce Przewodniczącym Sejmiku Organizacji Pozarządowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 26 marca 2019 13:21

25 marca 2019r w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się posiedzenie Zarządu oraz Sejmiku Organizacji Pozarządowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W trakcie posiedzenia Pan Ryszard Ulatowski został wybrany v-ce Przewodniczącym Zarządu Sejmiku. Sekretarzem wybrano Panią Violettę Skorupińską reprezentującą powiat mogileński. Członkami prezydium są również Ilona Borowska reprezentująca powiat chełmiński oraz Daniel Brożek reprezentujący Prezes Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Toruniu. W trakcie posiedzenia delegaci przyjęli  również stanowisko w sprawie obowiązku elektronicznego składania sprawozdań finansowych z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, co dla małych organizacji stanowi znaczny koszt.

Do zadań Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego należy: 
- Konsultowanie i wspieranie działalności Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- Rekomendowanie swoich przedstawicieli do Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
- Inicjowanie, współtworzenie i opiniowanie projektów ustaw, uchwał i innych aktów prawnych, w szczególności dotyczących sektora pozarządowego województwa i kraju;
- Wypracowywanie i prezentowanie wspólnego stanowiska odnośnie aktualnych zagadnień, problemów i rozwiązań, w szczególności dotyczących sektora pozarządowego województwa i kraju;
- Inicjowanie i wspieranie działań integrujących sektor pozarządowy, w szczególności poprzez merytoryczne i organizacyjne wspieranie lokalnych partnerstw NGO oraz corocznego Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko–Pomorskiego;
- Inicjowanie i wspieranie powstawania Powiatowych i  Gminnych Rad Organizacji Pozarządowych;
- Opiniowanie działań organizacji pozarządowych i udzielanie im rekomendacji;
- Promowanie zasad etycznych w organizacjach pozarządowych;
- Inne zadania określone przez zebranie plenarne Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko– Pomorskiego.

 
Zawiadomienie o wynikach wyboru i oceny operacji Rady LGD dla konkursu nr 4/2018 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 20 listopada 2018 00:00

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 4/2018 na działanie w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej na obszarze LRS, Rada LGD Pałuki - Wspólna Sprawa podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Lista operacji zgodnych z LSR
Lista operacji wybranych
Protokół z posiedzenia Rady LGD
Wzór protestu

 
VII Pałucki Festyn Ludowy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 21 marca 2019 10:03

Jeśli jesteś producentem/twórcą ludowym i chcesz zaprezentować swoje produkty/usługi to  zapraszamy do  udziału w konkursie na prezentację produktu/usługi podczas VII Pałuckiego Festynu Ludowego

- jeśli chcesz wystawić się ze swoim stoiskiem  promocyjnym to  zachęcamy już dziś do zgłoszenia swojego udziału. Wystawcy nie ponoszą kosztów związanych z organizacja swojego stoiska.

- jeśli jesteś członkiem kapeli/zespołu ludowego to zapraszamy Cię wraz z  zespołem/kapelą  ludową do wzięcia udziału w konkursie muzycznym.

Jesteś mieszkańcem powiatu żnińskiego to daj się zaprosić do wzięcia udziału w naszym wydarzeniu.

Zapraszamy do udziału!

Regulamin konkursu na prezentację produktu usługi

Formularz zgłoszeniowy w konkursie na prezentację produktu usługi

Formularz zgłoszeniowy dla wystawców

Regulamin przeglądu Kapel i Zespołów Ludowych

Formularz zgłoszeniowy dla Kapel i Zespołów Ludowych

Plakat 800px

 
Projekty realizowane w ramach naboru 1/G/2018 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 20 marca 2019 09:41

W tym miejscu znajdują się informacje o projektach, które uzyskały dofinansowanie w ramach naboru 1/G/2018.

Projekt „Bezpieczny weekend”- nr 2018/3.1.1/7 , realizowany przez Nikodema Dolatę – Właściciela firmy PPHU NW – BD Efekt

W ramach realizowanego zadania będą zorganizowane kursy/warsztaty z Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, połączone z zabawami, grami które w praktyczny, ciekawy a zarazem nowoczesny sposób pozwalają dzieciom zwiększyć swoją wiedzę dotyczącą przepisów ruchu drogowego. Każdy uczestnik weźmie udział w dwóch wyjazdach weekendowych. Dzieci będą podzielone na grupy zgodnie z budżetem i jednocześnie będzie realizowanych kilka zajęć np. jedna grupa  zajęcia teoretyczne, druga grupa gry i zabawy a trzecia zajęcia z pierwszej pomocy. Dodatkowo w ramach współpracy z ZHP zostanie zapewniona opieka wychowawcy.

Wartość projektu: 50.000,00 zł

Projekty „Klub Młodzieżowy PRZYSTAŃ Słębowo” - nr 2018/3.1.1/6 oraz Projekt „Klub Młodzieżowy PRZYSTAŃ Jadowniki” - nr 2018/3.1.1/5 , realizowany przez Stowarzyszenie „Bliżej Siebie”

Celem projektów jest wzrost aktywności społecznej u 9 osób w ramach klubu młodzieżowego PRZYSTAŃ. Uczestnicy będą mieli możliwość podniesienia kompetencji kluczowych, tj. poprawy umiejętności uczenia się, wzmocnienia kompetencji społecznych i obywatelskich, wzmocnienia świadomości i ekspresji kulturalnej poprzez udział w zajęciach  artystycznych/plastycznych/muzycznych i ruchowych. Planowana jest organizacja „Pogotowia Lekcyjnego” prowadzonego przez liderów rówieśniczych, współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Podobowicach, spotkania z lokalną społecznością. W ramach zajęć uczestnicy poznają sposoby radzenia sobie z emocjami, pozyskają umiejętności rozwiązywania konfliktów w grupie rówieśniczej.  Wyjazd do Planetarium w Toruniu oraz udział w warsztatach pieczenia pierników pozwoli na wzbogacenie form spędzenia czasu wolnego, będzie miał wymiar edukacyjny i poznawczy.

Wartość projektu 6: 22.798,80 zł

Wartość projektu 5: 22.798,40 zł

Projekt „Utworzenie i prowadzenie klubu młodzieżowego dla 8 osób na terenie Gminy Żnin” nr 2018/3.1.1/3, realizowany przez Ośrodkiem Szkoleniowym. Gabinet pedagoga. Januszem Witkowskim

 

Działania w ramach projektu obejmują wsparcie procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce i przezwyciężanie trudności szkolnych – poprzez realizacje korepetycji w formie bonów edukacyjnych – przedmioty szkolne w zależności od potrzeb (rozwój umiejętności uczenia się), pomoc w odkryciu potencjału i predyspozycji zawodowych, wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem poprzez poradnictwo psychologiczne, warsztaty socjoterapeutyczne, zajęcia kulturalne itp.

Odbywać się będą zajęcia z dietetykiem które ma na celu promowanie zdrowego trybu życia. W Klubie rozwijana będzie także ważna kompetencja, jaką jest porozumiewanie się w języku ojczystym.

Wartość projektu: 49.290,00 zł

Projekt „Klub Młodzieżowy: Warcaby i szachy – nauka i zabawa” nr 2018/3.1.1/2, realizowany przez Żniński Klub Morsa

Projekt ma na celu włączenie społeczne i aktywizacja oraz popularyzacja gry w szachy i warcaby osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. Na spotkaniach dzieci będą miały okazję się nauczyć logicznego myślenia podczas rozgrywek warcabowych i szachowych ale również poznają zasady dbania o nasze środowisko min. Jak segregować śmieci. Tematyka ekologii będzie często królowała na naszych zajęciach. Dzieci również zwiedzą lokalne zabytki przyrody i dowiedzą się, jak je szanować i dbać o nie (wycieczka do Wawrzynek). Wspólny wyjazd do Torunia i Ciechocinka aby uczestnicy mogli się poznać znaleźć wspólny język. W planach jest również wycieczka do Chełmna i Golub-Dobrzynia.

Wartość projektu: 44.368,80 zł

Projekt „Klub Młodzieżowy w Gminie Rogowo” nr 2018/3.3.1/1 , realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie

 

Celem projektu będzie uczestniczenie w zajęciach o charakterze wychowawczym i profilaktycznym w zakresie zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych czy edukacyjnych oraz w warsztatach muzycznych i/lub edukacyjnych z zakresu najnowszych technologii (robotyki) oraz zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę, gwarantującą najwyższą jakość świadczonych usług.

Wartość projektu: 46.319,57 zł

 


Strona 6 z 142
Gmina Barcin   Gmina Gąsawa
Barcin   Gąsawa
janowiec   labiszyn
Janowiec Wlkp.   Łabiszyn
Gmina Rogowo   Gmina Żnin
Rogowo   Żnin
Starostwo powiatowe  
Powiat  

min_rol

moj_region

 

Newsletter

Zapisz się aby otrzymywać na maila wszystkie najnowsze informacje z naszej strony.


Biuro LGD

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin

tel. 609 996 155
tel. 530 317 783

e-mail: lgd@lgd-paluki.pl

Biuro LGD jest czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

dol

2009-2017 Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa