malastandardduza
Start
FIO i inne dotacje z NIW - Spotkanie informacyjne w Tucholi PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 17 grudnia 2018 14:20

Starosta Tucholski wraz z Narodowym Instytutem Wolności zaprasza organizacje pozarządowe na spotkanie informacyjne dotyczące założeń i zasad uczestnictwa w konkursie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2019 roku oraz założeń Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO. Spotkanie poprowadzi Stefan Kołucki – Kierownik Biura Programu FIO w Narodowym Instytucie Wolności .

Spotkanie odbędzie się w dniu 19 grudnia 2018r. (środa) w Tucholi o godz. 13.00 w Książnicy Tucholskiej (ul. Pocztowa 7b)

 Udział w spotkaniu jest otwarty. Prosimy o przesłanie zgłoszenia udziału w spotkaniu.

ZGŁOSZENIE: TUTAJ

Więcej informacji: Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich w Starostwie Powiatowym w Tucholi, Tel. 52 5590739, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zapraszamy

 
Pierwsze umowy z Grantobiorcami podpisane PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 13 grudnia 2018 14:27

W dniu 12 grudnia 2018r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa podpisaliśmy 6 Umów o powierzenie grantu w zakresie: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na łączną kwotę grantów 235.575,57 zł w ramach realizowanego przez LGD Projektu Grantowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Wzrost aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Projekty dotyczą działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
- kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
- inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

 Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w kolejnych naborach.

MLW 2454

MLW 2458
Więcej zdjęć na profilu LGD na Facebook.

 
FAQ dotyczący naboru wniosków w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 13 grudnia 2018 13:43

Projekt nr 2: Działania wspierające w zakresie organizowania lokalnej społeczności i animacji społecznej:

Celem jest integracja mieszkańców, tj. osób wykluczonych wraz z ich otoczeniem z wykorzystaniem zasobów gminy, w tym świetlic wiejskich, domów kultury, bibliotek:
- Stworzenie miejsc integracji wielopokoleniowej, w tym organizacja spotkań edukacyjno-kulturalnych po. prelekcja filmów, wyjazdy do kina, teatru, opery, zaproszenie „ciekawych osób” - osób z pasją, spotkania ze specjalistami,
- Organizowanie debat i konsultacji społecznych przy współudziale mieszkańców,
- Organizowanie warsztatów pracy twórczej o charakterze terapeutycznym np. kulinarnych, garncarskich, szydełkowania,
- Organizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych: piłkarzyki, szachowy, gry planszowe, taneczne, ruchowe
- Poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne
- Poradnictwo prawne i obywatelskie

Koszty:
- Wynagrodzenie psychologa, terapeuty, animatora, prelegenta, trenera
- zakup biletów, wynajem autokaru
- catering
- zakup piłkarzyków, szachów, gier planszowych
- zakup materiałów na warsztaty

W przypadku, gdy w projekcie będą uczestniczyły osoby niesamodzielnie, należy je rozumieć jako osoby niesamodzielne ze względu na stan zdrowia lub wiek (65+) albo niepełnosprawność, która wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Projekt nr 5: Działania wspierające w zakresie organizowania lokalnej społeczności i animacji społecznej: usługi wzajemnościowe, samopomocowe

Celem jest organizacja Bank Czasu, który organizuje ruch samopomocy i inicjatywę społeczną, w szczególności  wśród osób niepełnosprawnych oraz starszych w oparciu o zasadę pomocniczości oraz wykorzystuje kapitał społeczny tkwiący w społeczności lokalnej. Ideą Banku Czasu jest pośredniczenie we wzajemnej wymianie usług i pomocy w formie bezgotówkowej, umożliwia dzielenie się z innymi osobami swoim wolnym czasem i umiejętnościami. Bank Czasu działa na zasadzie katalogu usług. To bank, w którym nie używa się pieniędzy, walutą jest godzina wykonanej usługi. Uczestnicy ofiarują swoje usługo-godziny, czyli umiejętności, zdolności i talent. Czas ten można wykorzystać poprzez powierzenie wykonanie trudnej dla siebie czynności innej osobie. Świadcząc usługi, uczestnik zarabia godzinę. Godzina pomocy przy pracach domowych jest warta tyle samo, ile godzina pracy w ogrodzie.

Zadania:
- Realizacja działań samopomocy w oparciu o katalog usług. Katalog ten zawiera różnorodne formy wsparcia m.in.: szycie, haft, podwożenie samochodem, wykłady poświęcone promocji zdrowego stylu życia, przygotowywanie plakatów i ulotek, pieczenie, gotowanie, odśnieżanie, pielęgnacja ogródka, warsztaty międzypokoleniowe –osoby starsze opowiadają o tradycjach, wspólne przygotowanie potraw tradycyjnych.
- Działania aktywizujące społeczność w ramach lokalnych projektów i inicjatyw społecznych (np. obchody Aktywnych Społeczności, Międzynarodowego Dnia Osoby Starszej, realizacja działań animacyjnych w przestrzeni podwórek, czy mobilnej przestrzeni zabawy w okresie wakacyjnym, dyżury w Punkcie Informacyjnym dot. rewitalizacji dzielnicy, wolontariat w świetlicy środowiskowej, czynna współpraca z lokalnymi organizacjami, instytucjami na rzecz społeczności lokalnej.
- Rozwój dialogu społecznego poprzez udział i organizację m.in. konferencji, wizyt studyjnych.

Koszty:
- wynagrodzenie animatorów warsztatów i moderatora banku czasu
- wynajem pomieszczeń i urządzeń do realizacji cyklicznych spotkań
- wyposażenie pomieszczeń
- materiały na warsztaty, inicjatywy,
- koszty uczestnictwa i organizacji konferencji, wizyt studyjnych , inicjatyw aktywizacyjnych
- catering

 
Wizyta studyjna w Serowarni Pałuckiej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 12 grudnia 2018 11:47

W dniu 11 grudnia 2018r. przedstawiciele LGD Pałuki – Wspólna Sprawa uczestniczyli w spotkaniu, które odbyło się w siedzibie firmy Pana Wojciecha Cieślewicza – Serowar na Pałukach. Na spotkanie zaproszeni zostali rolnicy, wytwórcy produktów lokalnych oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego z województwa Warmińsko – Mazurskiego.
Uczestnicy spotkania zapoznali się z pracą w serowarni, Pan Wojciech Cieślewicz opowiedział o swoich doświadczeniach związanych z warzeniem sera. Nie zabrakło również degustacji wyrobów mleczarskich, które przepięknie prezentowały się na bogato zastawionych stołach.
Firma Pana Wojciecha została uruchomiona dzięki środkom pozyskanym za pośrednictwem LGD. Przedsiębiorstwo Serowar na Pałukach przyczyniło się do wzrostu poziomu zatrudnienia wśród osób defaworyzowanych oraz wzrostu konkurencyjności powiatu żnińskiego. Produkty oferowane przez Pana Wojciecha Cieślewicza wpisały się już na stałe do produktów lokalnych naszego obszaru. Przedsiębiorcy bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju oraz licznej rzeszy klientów.
Wszystkich Państwa zapraszamy do zakupu wyrobów serowarskich w Jadownikach Bielskich.

6

2

8

Poprawiony: środa, 12 grudnia 2018 12:11
 
Spotkanie informacyjne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 11 grudnia 2018 10:46

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa zaprasza mieszkańców powiatu żnińskiego na spotakanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych za pośrednictwem LGD.

Termin spotkania: 12.12.2018r. (środa) godz. 12.00
Miejsce spotkania: siedziba LGD Pałuki - Wspólna Sprawa, Plac Działowy 6, 88-400 Żnin (sala konferencyjna, II piętro).

Zapraszamy

Spotkanie net

 


Strona 8 z 137
Gmina Barcin   Gmina Gąsawa
Barcin   Gąsawa
janowiec   labiszyn
Janowiec Wlkp.   Łabiszyn
Gmina Rogowo   Gmina Żnin
Rogowo   Żnin
Starostwo powiatowe  
Powiat  

min_rol

moj_region

 

Newsletter

Zapisz się aby otrzymywać na maila wszystkie najnowsze informacje z naszej strony.


Biuro LGD

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin

tel. 609 996 155
tel. 530 317 783

e-mail: lgd@lgd-paluki.pl

Biuro LGD jest czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

dol

2009-2017 Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa