malastandardduza
Start
Zapraszamy na szkolenie PDF Drukuj Email

LGD Pałuki - Wspólna Sprawa zaprasza zainteresowane podmioty z powiatu żnińskiego do udziału w szkoleniu na temat zasad przyznawania pomocy w ramach środków LSR oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy wraz załącznikami. Szkolenie dotyczy przygotowania dokumentacji aplikacyjnej na konkurs z zakresu przedsięwzięcia 2.1.1 Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR

plakat infrastruktura

 

 

 
Konferencja LGD dla Kujaw i Pałuk PDF Drukuj Email

5 stycznia 2017r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki ? Wspólna Sprawa odbyła się konferencja pn. ?LGD dla Kujaw i Pałuk?. Podczas konferencji zaprezentowano działalność LGD Pałuki ? Wspólna Sprawa w perspektywie finansowej 2014-2020. W ramach Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, która została podpisana 19.05.2016r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a LGD wysokość środków wynosi 19,128 mln zł. Odczytano list od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza, a w imieniu Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego głos zabrał Kacper Szary, pracownik Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Głos zabrał również Kierownik Biura RLKS Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Roman Tasarz. Podczas konferencji omówiono projekty współpracy pomiędzy LGD Pałuki ? Wspólna Sprawa, a Komendą Powiatową Policji w Żninie w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu żnińskiego. Komendant Powiatowy Policji w Żninie podinsp. Artur Krajewski i Prezes LGD Ryszard Ulatowski podpisali partnerstwa dotyczące ww. projektów. Pierwszy projekt pt. ?WIRR ? wiem i rozumiem, reaguję? polega na opracowaniu i przeprowadzeniu kampanii społecznej dotyczącej form bezpiecznego wypoczynku. Realizacja zadania odbędzie się od maja do września 2017r. Drugi projekt pt. ?Bezpieczeństwo moje = bezpieczeństwo innych? dotyczy przeprowadzenia szkoleń i prelekcji dla dzieci, młodzieży oraz seniorów z obszaru LSR na temat bezpieczeństwa publicznego. Realizacja zadania odbędzie się od kwietnia do grudnia 2017 w placówkach oświatowych i kulturalnych powiatu żnińskiego. W działania będą zaangażowani policjanci z Wydziału Prewencji KPP w Żninie. W dalszej części Prezes Ulatowski omówił założenia projektu współpracy pomiędzy LGD Pałuki ? Wspólna Sprawa, LGD ?Czarnoziem na Soli? oraz LGD ?Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego?. Podpisano list intencyjny, w którym strony oświadczyły, że postanawiają wspólnie realizować projekt współpracy międzyterytorialny pn. ?LGD dla Kujaw i Pałuk? w ramach poddziałania 19.3 ?Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz na podstawie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wszystkich partnerów. List podpisali: Prezes LGD Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego Pan Jarosław Marek, Wiceprezes LGD Czarnoziem na Soli Pan Bartosz Krajniak oraz Prezes LGD Pałuki - Wspólna Sprawa Pan Ryszard Ulatowski. Konferencję uświetnił występ ?Studia Piosenki ŻDK? oraz Trio Orkiestry Salonowej Moderato z Bydgoszczy.
Konferencja była również okazją do zaprezentowania nowej siedziby Lokalnej Grupy Działania Pałuki - Wspólna Sprawa.

porozumienie policja porozumienie lgd konferecnja1 konferencja2 konferencja3

 

 
LGD dla Kujaw i Pałuk PDF Drukuj Email

 

paluki-logo-web-rgb-015 stycznia 2017r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki ? Wspólna Sprawa odbędzie się konferencja ?LGD dla Kujaw i Pałuk?. W programie konferencji    m.in. prezentacja działalności LGD Pałuki ? Wspólna Sprawa w perspektywie finansowej 2014-2020, prezentacja projektów współpracy pomiędzy LGD Pałuki - Wspólna Sprawa i Komendą Powiatową Policji w Żninie, prezentacja założeń projektu LGD dla Kujaw i Pałuk wraz z podpisaniem listu intencyjnego o współpracy pomiędzy LGD Pałuki ? Wspólna Sprawa, LGD ?Czarnoziem na Soli? oraz LGD ?Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego?. Konferencję uświetni występ Studia Piosenki ŻDK i Trio z Orkiestry Salonowej Moderato z Bydgoszczy.

 

 
Turniej tańca PDF Drukuj Email

Pamiętacie wydarzenie HIP-HOP POD CHOINKĘ? W tym duchu LGD Pałuki-Wspólna Sprawa ponownie wsparła Turniej Tańca Breakdance, który odbędzie się 30.12.2016 w Żnińskim Domu Kultury. Zapraszamy!

plakat

 
Ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie przedsięwzięcia Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR PDF Drukuj Email
czwartek, 29 grudnia 2016 08:42

SKM C224e16122815250 0001   SKM C224e16122815260 0001   SKM C224e16122815261 0001 

załacznik nr 1 do ogłoszenia - obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia

załącznik nr 2 do ogłoszenia - lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

załącznik nr 3 do ogłoszenia - wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy

załącznik nr 4 do ogłoszenia - instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

załącznik nr 5 do ogłoszenia - wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami

załącznik nr 1 do umowy o udzielenie wsparcia

załącznik nr 2 do umowy o udzielenie wsparcia

załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

załącznik nr 4 do umowy o udzielenie wsparcia

załącznik nr 5 do umowy o udzielenie wsparcia

załącznik nr 5a do umowy o udzielenie wsparcia

 

Informujemy, że po opublikowaniu ogłoszenia o naborze wniosków pojawił się nowy wzór umowy o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.

Poniżej znajdują się aktualne wzory dokumentów:                  

załącznik nr 5 do ogłoszenia - wzór umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami

załącznik nr 1 do umowy o udzielenie wsparcia
załącznik nr 2 do umowy o udzielenie wsparcia
załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia
załącznik nr 4 do umowy o udzielenie wsparcia
załącznik nr 5 do umowy o udzielenie wsparcia
załącznik nr 5a do umowy o udzielenie wsparcia

 

załącznik nr 6 do ogłoszenia - wzór formularza wniosku o płatność

załącznik nr 7 do ogłoszenia - instrukcja wypełniania wniosku o płatność

załącznik nr 8 do ogłoszenia  -  Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia LSR - wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Lokalne Kryteria Wyboru (operacje realizowane

przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

 


Strona 8 z 95
Gmina Barcin   Gmina Gąsawa
Barcin   Gąsawa
janowiec   labiszyn
Janowiec Wlkp.   Łabiszyn
Gmina Rogowo   Gmina Żnin
Rogowo   Żnin
Starostwo powiatowe  
Powiat  

min_rol

moj_region

 

Newsletter

Zapisz się aby otrzymywać na maila wszystkie najnowsze informacje z naszej strony.


Biuro LGD

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin

tel. 609 996 155
tel. 530 317 783

e-mail:  lgd-paluki@wp.pl

Biuro LGD jest czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

dol

2009-2017 Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa