malastandardduza
Start
FAQ dotyczący minimalnych standardów pracy Klubu Młodzieżowego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 19 lutego 2019 13:49

Minimalne standardy pracy Klubu Młodzieżowego:

1. Odbiorcami wsparcia są dzieci i młodzież zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku szkolnym, tj. od 6/7 lat do 18 roku życia (lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki) z zastrzeżeniem, iż osoby niepełnoletnie przyjmowane będą za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Możliwym jest objęcie wsparciem także otoczenia ww. osób.
2.Klub w swojej działalności zakłada realizację celów, takich jak:
a) wsparcie procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce i przezwyciężanie trudności szkolnych;
b) pomoc w odkryciu potencjału i predyspozycji zawodowych;
c) wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem;
d) kształtowanie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, rozwój zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych;
d) wzmocnienie poczucia własnej wartości i dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań;
e) zapewnienie bezpiecznych form spędzanie czasu wolnego, rozwój talentów i zainteresowań.

Więcej…
 
Warsztat refleksyjny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 19 lutego 2019 08:54

Dnia 18 lutego b. r w siedzibie LGD odbył się I warsztat refleksyjny, którego celem była analiza dotychczasowego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna na lata 2014-2020, jej efektów a także działań aktywizacyjnych prowadzonych przez LGD.

Warsztat poprowadziła Pani Hanna Łowicka Członkini Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego oraz v-ce prezes Fundacji Innowacyjnego Rozwoju i Wiedzy. W  warsztacie wzięli udział członkowie LGD, Członkowie Zarządu Członkowie Rady, Pracownicy LGD, przedstawiciele LGD Sąsiedzi wokół szlaku Piastowskiego.
Warsztat dotyczył efektów wdrażania LSR za 2018 rok  ale był też podsumowaniem osiągnięć LGD na pierwszy kamień milowy.
Zebranych gości przywitał prezes  LGD Pan Ryszard Ulatowski, następnie efekty pracy LGD przedstawiła Dyrektor Biura Pani Weronika Pochylska. Kolejną część warsztatu poprowadziła Pani Hanna Łowicka.

Udział w warsztacie szerokiego grona mieszańców oraz zaproszonych gości spoza terenu powiatu żnińskiego przyczynił się do zebrania wielu cennych spostrzeżeń. Był też ciekawym doświadczeniem, ponieważ szerokie grono zaproszonych pozwoliło na rozmowy na różnych płaszczyznach. Wszystkie zebrane głosy, uwagi, wnioski przyczynią się niewątpliwie do jeszcze lepszego wdrażania lokalnej Strategii Rozwoju. Z warsztatu refleksyjnego zostanie sporządzony raport, który będzie częścią Sprawozdania z realizacji LSR za rok 2018.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy serdecznie za udział warsztacie oraz ożywioną dyskusję.

2
1

Więcej…
 
Nordic walking z dotacją z powiatu żnińskiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 18 lutego 2019 15:42

Otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków powiatu żnińskiego na projekt pt. „Rajd nordic walking”, który dotyczy upowszechniania turystyki i krajoznawstwa. W tym roku mieszkańców powiatu żnińskiego zaprosimy do Janowca Wielkopolskiego na 10km trasę nordic walking.

Trasa rozpocznie się w pobliżu stacji paliw Orlen, gdzie na pobliskim parkingu odbędzie się rozgrzewka pod okiem instruktora nordic walking. Rajd zakończymy nad Jeziorem Kołdrąbskim, gdzie na wszystkich uczestników czekał będzie poczęstunek obiadowy.
Liczba odbiorców zadania to 70 osób.
Zadanie odbędzie się we wrześniu 2019r.
Na przedsięwzięcie otrzymaliśmy dofinansowanie z powiatu żnińskiego w wysokości 4.000 zł.

Już teraz bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w pieszej wędrówce po pałuckich szlakach.

 11
 22
 33

 
Zapraszamy do udziału w Projekcie: „NIE dla zwolnienia – TAK dla zatrudnienia” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 18 lutego 2019 12:50

Prezes Spółki Centrum Edukacyjne Żelazna serdecznie zaprasza do udziału w projekcie outplacementowym pt. „Nie dla Zwolnienia, Tak dla Zatrudnienia”.  

Grupę docelową projektu stanowią osoby, które zostały zwolnione w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, oraz  pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem. Projekt skierowany jest do osób powyżej 18 roku życia zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie. Każdy uczestnik powinien spełnić powyższe kryteria.

Więcej…
 
Szkolenia komputerowe PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 18 lutego 2019 09:45

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w dofinansowanych szkoleniach komputerowych.

Szkolenia skierowane są do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego powyżej 25 roku życia, którzy z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje i kwalifikacje oraz należą do jednej z trzech grup:

  • osób z wykształceniem maksymalnie średnim,
  • osób z niepełnosprawnością (bez względu na poziom wykształcenia),
  • osób powyżej 50 roku życia (bez względu na poziom wykształcenia).

Z udziału w projekcie wyłączone są osoby, które prowadzą działalność gospodarczą.

Zapraszamy zarówno osoby, które korzystają z komputera, jak i osoby, które dopiero chcą się nauczyć obsługi komputera.

Więcej…
 


Strona 9 z 142
Gmina Barcin   Gmina Gąsawa
Barcin   Gąsawa
janowiec   labiszyn
Janowiec Wlkp.   Łabiszyn
Gmina Rogowo   Gmina Żnin
Rogowo   Żnin
Starostwo powiatowe  
Powiat  

min_rol

moj_region

 

Newsletter

Zapisz się aby otrzymywać na maila wszystkie najnowsze informacje z naszej strony.


Biuro LGD

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin

tel. 609 996 155
tel. 530 317 783

e-mail: lgd@lgd-paluki.pl

Biuro LGD jest czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

dol

2009-2017 Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa