malastandardduza
Start
Posiedzenie Rady LGD PDF Drukuj Email
poniedziałek, 22 stycznia 2018 08:33

Na podstawie §6 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki - Wspólna Sprawa, Przewodnicząca Rady LGD Pałuki - Wspólna Sprawa zwołuje posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki - Wspólna Sprawa na dzień 29.01.2018 i dzień 30.01.2018 godz. 15:30 w sprawie oceny i wyboru operacji do realizacji w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie podejmowania działalności gospodarczej na obszarze LSR, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Miejsce posiedzenia: Żnin, biuro LGD Pałuki - Wspólna Sprawa, Plac Działowy 6.

 
Siłownia zewnętrzna w Gorzycach z pieniędzy LGD Pałuki - Wspólna Sprawa otwarta! PDF Drukuj Email

18. stycznia 2018r. uczestniczyliśmy w uroczystości otwarcia siłowni zewnętrznej w Gorzycach, współfinansowanej ze środków PROW 2014-2020 za pośrednictwem LGD. Projekt pn. "Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Gorzyce" ma na celu rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz rewitalizację i poprawę estetyki na obszarze LSR do 2023 roku. Pozyskano 53736zł. Całkowita wartość operacji: 57781 zł. Projekt zrealizowało Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" w Gorzycach. Gratulujemy!

gorzyce6 gorzyce2 gorzyce3

 
Zapraszamy do udziału w projekcie Pogodna jesień życia w powiecie żnińskim PDF Drukuj Email

Fundacja Ekspert - Kujawy z Inowrocławia w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Pałuki – Wspólna Sprawa w Żninie oraz Gminą Łabiszyn - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łabiszynie zaprasza do udziału w projekcie pn. "Pogodna Jesień Życia w powiecie żnińskim". Projekt skierowany jest do 80 osób niesamodzielnych, nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących powiat żniński, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego oraz wymagających korzystania ze stałej lub długotrwałej opieki i pomocy osób trzecich. Wsparcie kierowane jest w pierwszeństwie do osób niepełnosprawnych oraz osób z niskim dochodem. W ramach projektu można skorzystać z opieki świadczonej przez opiekunki w dni powszednie oraz w soboty, niedziele, święta i w porze nocnej. Wsparcie to obejmuje m.in., pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Ponadto zapewniamy opiekę specjalistyczną świadczoną m.in przez wykwalifikowane pielęgniarki, psychologów, rehabilitantów, asystentów osób niepełnosprawnych, pracowników socjalnych i innych, według zapotrzebowania. W ramach projektu uruchomione zostało Centrum Usług Środowiskowych działające w zakresie usług wspierających proces aktywizacji społecznozawodowej. Centrum mieści się w siedzibie LGD w Żninie, ul. Plac Działowy 6. W centrum można uzyskać informacje nt. realizowanego działania we wtorki od 8:00 - 11:00, środy od 11:00-14:00 oraz czwartki 14:00-16:00. Projekt zakłada także wsparcie dla opiekunów faktycznych, m.in poprzez przeprowadzenie szkoleń zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, poradnictwo prawne, medyczne, rehabilitacyjne oraz psychologiczne realizowane przez wykwalifikowanych specjalistów. Opiekunom faktycznym sfinansujemy także usługi opiekuńcze, które umożliwią im funkcjonowanie w społeczeństwie. Zapraszamy do udziału w projekcie! Osoba do kontaktu- koordynator projektu Krystyna Leśniewska, tel.602-790-291, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
Podsumowanie naboru wniosków na zakładanie działalności gospodarczej PDF Drukuj Email

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa informuje, że w naborze wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie tematycznym operacji: 1.1.1 Wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej na obszarze LSR wpłynęły do LGD 23 wnioski o przyznanie pomocy na łączną kwotę wnioskowaną: 2300000zł. Alokacja środków w naborze wynosiła 1200000zł. Wnioskodawcami są osoby fizyczne z obszaru LSR. Zgodnie z procedurą po weryfikacji wstępnej Rada LGD przystąpi do oceny wniosków zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji.

 
Spotkanie partnerów projektu współpracy PDF Drukuj Email

W dniu 09.01.2018 w Żninie odbyło się spotkanie partnerów projektu współpracy pt. "LGD dla Powiatów Inowrocławskiego, Mogileńskiego oraz Żnińskiego". Projekt realizowany będzie w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego PROW na lata 2014-2020. Realizacja projektu dotyczy obszarów trzech Lokalnych Grup Działania: LGD Czarnoziem na Soli z Inowrocławia, LGD Sąsiedzi Wokół Szlaku Piastowskiego z Mogilna oraz LGD Pałuki - Wspólna Sprawa ze Żnina. W ramach projektu powstanie nowoczesny portal internetowy promujący zasoby trzech obszarów, wydawnictwa i przewodniki oraz szereg wydarzeń promujących przedsięwzięcie.

wspolpraca1 wspolpraca2 wspolpraca3

 


Strona 11 z 114
Gmina Barcin   Gmina Gąsawa
Barcin   Gąsawa
janowiec   labiszyn
Janowiec Wlkp.   Łabiszyn
Gmina Rogowo   Gmina Żnin
Rogowo   Żnin
Starostwo powiatowe  
Powiat  

min_rol

moj_region

 

Newsletter

Zapisz się aby otrzymywać na maila wszystkie najnowsze informacje z naszej strony.


Biuro LGD

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin

tel. 609 996 155
tel. 530 317 783

e-mail:  lgd-paluki@wp.pl

Biuro LGD jest czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

dol

2009-2017 Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa