malastandardduza
Start
Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci Program pomocy wybitnie zdolnym uczniom PDF Drukuj Email

Adresaci

uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy mają znaczące osiągnięcia i chcą pracować nad swoim rozwojem


Cel
pomoc w rozwoju uczniów o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, technicznych, plastycznych, baletowych i muzycznych, sprzyjająca rozwojowi uzdolnień specjalnych i rozwojowi ogólnemu.

Poprawiony: środa, 11 kwietnia 2012 11:50
Więcej…
 
Nabór wniosków w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie kujawsko-pomorskim PDF Drukuj Email
Kto może wziąć udział w konkursie?
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w Dokumentacji Konkursowej, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) oraz z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Projektodawca lub jego partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie musi posiadać co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu badań ilościowych i jakościowych, w tym przy realizacji badań wykorzystywał metody scenariuszowe.
Więcej…
 
Aktualne rozporządzenia dot. Małych projektów i Odnowy wsi PDF Drukuj Email

Poniżej zamieszczamy aktualne rozporządzenia dotyczące działań Odnowa i rozwój wsi oraz Małe projekty. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.

Dz.U 38 z 2008 poz 220
Dz.U 138 z 2008 poz 868

Poprawiony: poniedziałek, 16 kwietnia 2012 12:16
 
Szkolenie dotyczące środków na edukację przedszkolną PDF Drukuj Email
czwartek, 05 kwietnia 2012 12:37

W dniu dzisiejszym odbyło się szkolenie dotyczące możliwości pozyskiwania środków na edukację przedszkolną. Spotkanie poprowadziła Pani Anna Szmyd z Regionalnego Ośrodka EFS w Bydgoszczy. Konkurs w ramach działania 9.1.1 odbędzie się w II kwratale br.

 
Planowane nabory wniosków 2012 PDF Drukuj Email
piątek, 06 kwietnia 2012 11:23

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, obowiązującego od dnia 5 kwietnia 2012 r., niezbędne jest wprowadzenia zmian w lokalnych strategiach rozwoju w zakresie procedur oceny i wyboru operacji do finansowania ‚ (w tym także w dokumentach powiązanych z tym procesem).

W związku z tym, wszystkie nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju?, do czasu uregulowania ww. kwestii nie mogą zostać uruchomione.

LGD Pałuki- Wspólna Sprawa planowała ogłosić nabór wniosków w czerwcu br. W związku z koniecznością kolejnej aktualizacji LSR termin też może się opóźnic. Prosimy jednak o wcześniejsze przygotowanie projektów aby nawet w okresie wakacyjnym mogły zostać złożone.‚

 


Strona 106 z 112
Gmina Barcin   Gmina Gąsawa
Barcin   Gąsawa
janowiec   labiszyn
Janowiec Wlkp.   Łabiszyn
Gmina Rogowo   Gmina Żnin
Rogowo   Żnin
Starostwo powiatowe  
Powiat  

min_rol

moj_region

 

Newsletter

Zapisz się aby otrzymywać na maila wszystkie najnowsze informacje z naszej strony.


Biuro LGD

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin

tel. 609 996 155
tel. 530 317 783

e-mail:  lgd-paluki@wp.pl

Biuro LGD jest czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

dol

2009-2017 Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa