malastandardduza
Start
LGD Pałuki - Wspólna Sprawa
Interpretacja dotycząca Małych projektów - co oznacza być zameldowanym lub prowadzić działalność gospodarczą na terenie objętym LSR PDF Drukuj Email

Zgodnie z ‚§ 2‚ Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju‚ Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007?2013 (Dz. U. Nr 71 poz. 613 z późn. zm) ?O pomoc na operacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 7 marca 2007 r.
o wspie‚­raniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Ob‚­szarów Wiejskich, zwane dalej ?małymi projektami?, może ubiegać się podmiot będący:

Więcej…
 
Ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie rozwijania działalności gospodarczej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 16 sierpnia 2018 09:22

Logotyp PROW

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 3/2018

Termin składania wniosków: od 31 sierpnia 2018 r. do 14 września 2018 r.
Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin
od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godz. od 8.00 do 14.00
Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji:

1.1.2 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze LSR
Przedsięwzięcie zgodne z zakresem tematycznym: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załączniku nr 2  do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 12 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 39 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 289 252,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia:  96 417,00 zł

Minimalna całkowita wartość operacji: nie mniej niż 50 000 zł

Intensywność pomocy: do 70 % kosztów kwalifikowalnych

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa oraz na stronie internetowej:

  • lgd-paluki.pl

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, 88-400 Żnin, Plac Działowy 6. 
Pytania  można kierować  dodatkowo na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie: +48 609 996 155 lub +48 530 317 783

Załączniki do ogłoszenia:
1. obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparciaobowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia
2. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacjii
3. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy (.xlsx)
    wzór formularza wniosko o przyznanie pomocy (.pdf)
4. dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx)
    dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf)
4. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
5. wzór biznesplanu
    biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4
6. informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu
7. oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
8. zasady wypełniania oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
9. wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami
9.1 załącznik nr 1 do umowy o udzielenie wsparcia
9.2 załącznik nr 2 do umowy o udzielenie wsparcia
9.3 załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia
9.4 załącznik nr 3a do umowy o udzielenie wsparcia
9.5 załącznik nr 5 do umowy o udzielenie wsparcia
9.6 załącznik nr 6 do umowy o udzielenie wsparcia
10. wzór formularza wniosku o płatność (.xlsx)
11. instrukcja wypełniania wniosku o płatność
12. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięzwiżecia LSR
13. sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
14. instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji Biznesplanu
15. wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Wnioskodawcy

 
Zapraszamy na dyżury Zarządu w październiku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Petrykowska   

Zapraszamy na dyżury członków Zarządu w październiku:

13.10.2015r. (wtorek) godz. 12.00 - 14.00, 20.10.2015r. (wtorek) godz. 12.00 - 14.00 - Miejski Ośrodek Sportu w Żninie

06.10.2015r. (wtorek) godz. 15.00 - 17.00, 20.10.2015r. (wtorek) godz. 15.00 - 17.00 - Zespół Publicznych Szkół w Gąsawie

29.10.2015r. (czwartek) godz. 13:30 - 15:30 - Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

13 i 27.10. godz. 15.00-17.00 - Zespół Szkół Publicznych w Rogowie

21 i 27 października, godz. 15.00-17.00, Urząd Miejski w Łabiszynie

 
Zapraszamy na konsultacje i warsztaty dotyczące LSR 2014-2020! PDF Drukuj Email

Uwaga! Uwaga! Konsultujemy Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Pałuki ? Wspólna Sprawa na lata 2014-2020. Zapraszamy na spotkania w następujących terminach:

- 14 września (poniedziałek) o godz. 15:00 do Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 18,

- 14 września (poniedziałek) o godz. 15:00 do Gminnego Domu Kultury w Rogowie,

- 15 września (wtorek) o godz. 15:00 do Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie,

- 15 września (wtorek) o godz. 15:00 do Miejskiego Domu Kultury w Barcinie,

- 16 września (środa) o godz. 15:00 do Łabiszyńskiego Domu Kultury

- oraz 16 września (środa) o godz. 15:00 do Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Janowcu Wielkopolskim.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.lgd-paluki.pl lub pod nr tel. (52) 30 20‚ 747. Konsultacji dokumentów można dokonać również mailowo lub w biurze LGD w Żninie przy ul. Gnieźnieńskiej 7.

 
6 Powiatowe Targi Pracy i Edukacji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 09 kwietnia 2019 14:46

9 kwietnia 2019r. w godz. od 10.00 do 12.30 w hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Żninie odbyły się 6 Powiatowe Targi Pracy i Edukacji.

Oferta targów została skierowana do wszystkich osób poszukujących zatrudnienia, zastanawiających się nad zmianą dotychczasowej pracy oraz dla osób zamierzających podjęcie dalszego kształcenia oraz młodzieży stojącej przed wyborem dalszej drogi zawodowej.

W targach udział wzięło wielu wystawców, dla których była to świetna okazja do przybliżenia oferty swojej firmy szerszemu gronu potencjalnych kandydatów do pracy. Podczas 6 Targów Pracy i Edukacji swoją ofertę zaprezentowała również Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa. Była to świetna okazja do zapoznania się z działalnością LGD, wszystkim odwiedzającym nasze stoisko przybliżone zostały terminy i warunki zbliżających się naborów wniosków, w szczególności naborów na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej. Nie zabrakło materiałów promocyjnych dla zainteresowanych oraz gadżetów reklamowych dla najmłodszych uczestników targów.

W programie targów uwzględniono również warsztaty przedsiębiorczości dla młodzieży szkolnej z wykorzystaniem gry planszowej „Chłopska Szkoła Biznesu” oraz prelekcj

800px2
800px4
800px5
800px6

 


Strona 10 z 141
Gmina Barcin   Gmina Gąsawa
Barcin   Gąsawa
janowiec   labiszyn
Janowiec Wlkp.   Łabiszyn
Gmina Rogowo   Gmina Żnin
Rogowo   Żnin
Starostwo powiatowe  
Powiat  

min_rol

moj_region

 

Newsletter

Zapisz się aby otrzymywać na maila wszystkie najnowsze informacje z naszej strony.


Biuro LGD

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin

tel. 609 996 155
tel. 530 317 783

e-mail: lgd@lgd-paluki.pl

Biuro LGD jest czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

dol

2009-2017 Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa