malastandardduza
Start
FAQ dotyczący naboru wniosków w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 13 grudnia 2018 13:43

Projekt nr 2: Działania wspierające w zakresie organizowania lokalnej społeczności i animacji społecznej:

Celem jest integracja mieszkańców, tj. osób wykluczonych wraz z ich otoczeniem z wykorzystaniem zasobów gminy, w tym świetlic wiejskich, domów kultury, bibliotek:
- Stworzenie miejsc integracji wielopokoleniowej, w tym organizacja spotkań edukacyjno-kulturalnych po. prelekcja filmów, wyjazdy do kina, teatru, opery, zaproszenie „ciekawych osób” - osób z pasją, spotkania ze specjalistami,
- Organizowanie debat i konsultacji społecznych przy współudziale mieszkańców,
- Organizowanie warsztatów pracy twórczej o charakterze terapeutycznym np. kulinarnych, garncarskich, szydełkowania,
- Organizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych: piłkarzyki, szachowy, gry planszowe, taneczne, ruchowe
- Poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne
- Poradnictwo prawne i obywatelskie

Koszty:
- Wynagrodzenie psychologa, terapeuty, animatora, prelegenta, trenera
- zakup biletów, wynajem autokaru
- catering
- zakup piłkarzyków, szachów, gier planszowych
- zakup materiałów na warsztaty

W przypadku, gdy w projekcie będą uczestniczyły osoby niesamodzielnie, należy je rozumieć jako osoby niesamodzielne ze względu na stan zdrowia lub wiek (65+) albo niepełnosprawność, która wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Projekt nr 5: Działania wspierające w zakresie organizowania lokalnej społeczności i animacji społecznej: usługi wzajemnościowe, samopomocowe

Celem jest organizacja Bank Czasu, który organizuje ruch samopomocy i inicjatywę społeczną, w szczególności  wśród osób niepełnosprawnych oraz starszych w oparciu o zasadę pomocniczości oraz wykorzystuje kapitał społeczny tkwiący w społeczności lokalnej. Ideą Banku Czasu jest pośredniczenie we wzajemnej wymianie usług i pomocy w formie bezgotówkowej, umożliwia dzielenie się z innymi osobami swoim wolnym czasem i umiejętnościami. Bank Czasu działa na zasadzie katalogu usług. To bank, w którym nie używa się pieniędzy, walutą jest godzina wykonanej usługi. Uczestnicy ofiarują swoje usługo-godziny, czyli umiejętności, zdolności i talent. Czas ten można wykorzystać poprzez powierzenie wykonanie trudnej dla siebie czynności innej osobie. Świadcząc usługi, uczestnik zarabia godzinę. Godzina pomocy przy pracach domowych jest warta tyle samo, ile godzina pracy w ogrodzie.

Zadania:
- Realizacja działań samopomocy w oparciu o katalog usług. Katalog ten zawiera różnorodne formy wsparcia m.in.: szycie, haft, podwożenie samochodem, wykłady poświęcone promocji zdrowego stylu życia, przygotowywanie plakatów i ulotek, pieczenie, gotowanie, odśnieżanie, pielęgnacja ogródka, warsztaty międzypokoleniowe –osoby starsze opowiadają o tradycjach, wspólne przygotowanie potraw tradycyjnych.
- Działania aktywizujące społeczność w ramach lokalnych projektów i inicjatyw społecznych (np. obchody Aktywnych Społeczności, Międzynarodowego Dnia Osoby Starszej, realizacja działań animacyjnych w przestrzeni podwórek, czy mobilnej przestrzeni zabawy w okresie wakacyjnym, dyżury w Punkcie Informacyjnym dot. rewitalizacji dzielnicy, wolontariat w świetlicy środowiskowej, czynna współpraca z lokalnymi organizacjami, instytucjami na rzecz społeczności lokalnej.
- Rozwój dialogu społecznego poprzez udział i organizację m.in. konferencji, wizyt studyjnych.

Koszty:
- wynagrodzenie animatorów warsztatów i moderatora banku czasu
- wynajem pomieszczeń i urządzeń do realizacji cyklicznych spotkań
- wyposażenie pomieszczeń
- materiały na warsztaty, inicjatywy,
- koszty uczestnictwa i organizacji konferencji, wizyt studyjnych , inicjatyw aktywizacyjnych
- catering

 
Gmina Barcin   Gmina Gąsawa
Barcin   Gąsawa
janowiec   labiszyn
Janowiec Wlkp.   Łabiszyn
Gmina Rogowo   Gmina Żnin
Rogowo   Żnin
Starostwo powiatowe  
Powiat  

min_rol

moj_region

 

Newsletter

Zapisz się aby otrzymywać na maila wszystkie najnowsze informacje z naszej strony.


Biuro LGD

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin

tel. 609 996 155
tel. 530 317 783

e-mail: lgd@lgd-paluki.pl

Biuro LGD jest czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

dol

2009-2017 Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa