malastandardduza
Start
Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs PDF Drukuj Email

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ogłosił konkurs w‚ ramach Poddziałania 7.2.1 ?Aktywizacja zawodowa i‚ społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nabór wniosków potrwa do 25 maja 2012 roku.

Dofinansowanie można uzyskać na projekty ułatwiające zdobycie pracy‚ zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwijające‚ sektor ekonomii społecznej poprzez‚ usuwanie barier organizacyjnych, prawnych czy psychologicznych. Przedsięwzięcia powinny być adresowane zwłaszcza do‚ osób‚ powyżej 50 roku życia oraz‚ w wieku 15-25 lat.

O środki z Europejskiego Funduszu Społecznego mogą ubiegać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego, lokalne grupy działania, organizacje pozarządowe oraz firmy prywatne. Te ostatnie pod warunkiem, że w‚ dniu‚ złożenia wniosku o dofinansowanie mają‚ co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt lub podobne doświadczenie posiada ich partner w projekcie.

Do podziału dla beneficjentów jest‚ 18.447.745,46 zł. Przy czym:

  • 10 mln zł przeznaczone jest‚ na projekty skierowane w ponad‚ 50% do osób w wieku 15-25 lat,
  • 8.447.745,46 zł to kwota‚ na projekty adresowane w ponad‚ 50% do osób w wieku 50+.

Minimalna wartość projektu to 50 tys. zł, przy 100% poziomie dofinansowania.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej‚ www.efs.ropstorun.pl . Informujemy, że pracownicy biura bezpłatnie doradzają wq zakresie sporządzenia wniosku.

 
Gmina Barcin   Gmina Gąsawa
Barcin   Gąsawa
janowiec   labiszyn
Janowiec Wlkp.   Łabiszyn
Gmina Rogowo   Gmina Żnin
Rogowo   Żnin
Starostwo powiatowe  
Powiat  

min_rol

moj_region

 

Newsletter

Zapisz się aby otrzymywać na maila wszystkie najnowsze informacje z naszej strony.


Biuro LGD

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin

tel. 609 996 155
tel. 530 317 783

e-mail: lgd@lgd-paluki.pl

Biuro LGD jest czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

dol

2009-2017 Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa