malastandardduza
Start RLKS 2014-2020
RLKS 2014-2020
Broszury informacyjne PDF Drukuj Email

Wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej

Rozwój działalności gospodarczej

Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Działania Informacyjno-promocyjne

 
Broszury informacyjne PDF Drukuj Email

Wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej

Rozwój działalności gospodarczej

Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Działania Informacyjno-promocyjne

Operacje grantowe PROW

 
Dokumenty aplikacyjne PDF Drukuj Email

Dokumenty aplikacyjne dotyczące Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) obowiązuje od 16.10.2017r.
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (werska 3z) obowiązuje od 16.10.2017r.
Biznesplan (wersja 3x) obowiązuje od 16.10.2017r.

Biznesplan tabele finansowe

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (wersja 3z) obowiązuje od 16.10.2017r.
Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6 z) obowiązuje od 16.10.2017r.
Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych
Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych
Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy -
Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)

Formularz wniosku o płatność (wersja 3z) obowiązuje od 16.10.2017r.

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3 z) obowiązuje od 16.10.2017r.
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - excel)
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) obowiązuje od 16.10.2017r.

Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

Biznesplan (wersja 3x)
Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) wersja 3x - obowiązuje od 16.10.2017

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (wersja 3x) obowiązuje od 16.10.2017r.

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z) obowiązuje od 16.10.2016

Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.)

Formularz wniosku o płatność (wersja 3z) obowiązuje od 16.10.2017

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3x) obowiązuje od 16.10.2017
Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - excel)
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu

 
Zawiadomienie o wynikach wyboru i oceny operacji Rady LGD - konkurs nr 3/2017 PDF Drukuj Email
środa, 05 kwietnia 2017 09:40

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 3/2017 na działanie w zakresie Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez Budowę i przebudowę infrastruktury tyrystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR, Rada LGD Pałuki - Wspólna Sprawa podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

DO POBRANIA:
1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR,
2. Lista operacji wybranych,
3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji,
4. Wzór protestu.

 
Zawiadomienie o wynikach wyboru i oceny operacji Rady LGD - konkurs nr 2/2017 PDF Drukuj Email
piątek, 17 marca 2017 10:33

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 2/2017 na działanie w zakresie Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie, Rada LGD Pałuki - Wspólna Sprawa podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

DO POBRANIA:
1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR,
2. Lista operacji wybranych,
3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji,
4. Wzór protestu.

 


Strona 3 z 8
Gmina Barcin   Gmina Gąsawa
Barcin   Gąsawa
janowiec   labiszyn
Janowiec Wlkp.   Łabiszyn
Gmina Rogowo   Gmina Żnin
Rogowo   Żnin
Starostwo powiatowe  
Powiat  

min_rol

moj_region

 

Newsletter

Zapisz się aby otrzymywać na maila wszystkie najnowsze informacje z naszej strony.


Biuro LGD

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin

tel. 609 996 155
tel. 530 317 783

e-mail: lgd@lgd-paluki.pl

Biuro LGD jest czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

dol

2009-2017 Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa