Ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej Drukuj
środa, 13 grudnia 2017 08:10

paluki stopka PROW

Żnin, 13.12.2017r

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Nr konkursu LGD: 1/2018
Termin składania wniosków: od 27 grudnia 2017 r. do 10 stycznia 2018 r.
Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin
od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godz. od 8.00 do 14.00
Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.
Forma wsparcia: premia (ryczałt) w wysokości 100 000,00 zł
Zakres tematyczny operacji:
1.1.1 Wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej na obszarze LSR
Przedsięwzięcie zgodne z zakresem tematycznym: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 1 do ogłoszenia.
Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załączniku nr 2 do ogłoszenia.
Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 10 do ogłoszenia.
Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 50 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/
Limit środków w ramach naboru: 1 200 000,00 zł
Kwota wsparcia równa: 100 000,00 zł
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa oraz na stronie internetowej: lgd-paluki.pl
Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, 88-400 Żnin, Plac Działowy 6.
Pytania można kierować dodatkowo na adres email.: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie: +48 609 996 155 lub +48 530 317 783

Załączniki do ogłoszenia:

Zał.1 obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia;
Zał.2 lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
Zał.3 wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
Zał.4 instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
Zał.5. wzór biznesplanu;
Zał.6. informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu;
Zał.7 wzór formularza wniosku o płatność;
Zał.8 instrukcja wypełniania wniosku o płatność;
Zał.9 wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami;

zał.do umowy
Zał.10 Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia LSR wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Lokalne Kryteria Wyboru (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
Załącznik nr 1 do wytycznej 6/4/2017;