Zawiadomienie o wynikach wyboru i oceny Grantobiorców – konkurs nr 1/2018/G Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 lipca 2018 14:01

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny Grantobiorców, którzy złożyli wnioski o powierzenie grantów w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 1/2018/G na działania w zakresie:
1. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,
Rada Lokalnej Grupy Działania Pałuki - Wspólna Sprawa podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

1. Lista projektów objętych grantami zgodnych z LSR,
2. Lista wybranych Grantobiorców (z informacją, które z projektów objętych grantami mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków),
3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczący oceny i wyboru Grantobiorców