Zamówienia

Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych

Na zapytanie ofertowe  dotyczące :  Zakup i dostarczenie do siedziby stowarzyszenia artykułów biurowych został wybrany oferent:
Partner XXI – PIK Sp. z o.o. ul Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia

Stowarzyszenie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych w zakresie: Przeprowadzenia szkolenia z zasad ubiegania się o wsparcie w ramach osi 7 Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nazwa przedmiotu zamówienia: zakup i dostarczenie do siedziby stowarzyszenia artykułów biurowych.

Zapytanie ofertowe
Wzór oferty