Stowarzyszenie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych:

Nazwa przedmiotu zamówienia: Koordynator Projektu Współpracy

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe
oferta cenowa