Na podstawie zebranych ofert cenowych nastąpił wybór oferenta na zapytanie ofertowe:
1. Koordynator Projektu Współpracy

Do realizacji zadania wybrany został oferent: Ryszard Ulatowski, Piwna 5/52, 88-400 Żnin.