Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w dofinansowanych szkoleniach komputerowych.

Szkolenia skierowane są do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego powyżej 25 roku życia, którzy z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje i kwalifikacje oraz należą do jednej z trzech grup:

  • osób z wykształceniem maksymalnie średnim,
  • osób z niepełnosprawnością (bez względu na poziom wykształcenia),
  • osób powyżej 50 roku życia (bez względu na poziom wykształcenia).

Z udziału w projekcie wyłączone są osoby, które prowadzą działalność gospodarczą.
Zapraszamy zarówno osoby, które korzystają z komputera, jak i osoby, które dopiero chcą się nauczyć obsługi komputera.
W ramach projektu pn. „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego” do końca 2020 roku, realizowane są szkolenia i kursy komputerowe na różnych poziomach zaawansowania – podstawowymśredniozaawansowanymzaawansowanym.
W szczególności zapraszamy na szkolenie pn. Programowanie serwisów WWW”, które organizowane jest w terminie od 22 do 24 lutego 2019 oraz od 9 do 10 marca 2019.
Szkolenie trwa 50 godzin dydaktycznych (5 dni) i realizowane jest w formie wyjazdowej w Pałacu Runowo http://www.palacrunowo.pl/. W ramach szkolenia zapewniony jest także nocleg w pokoju dwuosobowym, pełne wyżywienie i dojazd na szkolenie dla uczestników projektu. Koszt szkolenia: tylko 200 zł/ osobę za 5 dni szkolenia (wszystkie pozostałe koszty szkolenia zostają pokryte w ramach projektu).
Rekrutacja na szkolenia już trwa. Osoby zainteresowane udziałem mogą się zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy https://zgloszenie.szkoleniakomputerowe.tarr.org.pl/ dostępny na stronie projektu www.szkoleniakomputerowe.tarr.org.pl.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy projektu.

Biuro projektu: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń
e-mail: szkoleniakomputerowe@tarr.org.pl

tel. 56 699 54 89

W ramach projektu realizowane są także inne szkolenia i kursy komputerowe m.in. dotyczące obsługi programów biurowych, programowania w języku JAVA, inżynierii projektowania CAD, szkolenia umożliwiające zdobycie certyfikatu ECDL. Część szkoleń jest całkowicie bezpłatna. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu www.szkoleniakomputerowe.tarr.org.pl.
Szkolenia realizowane są w ramach projektu pn. „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.