Dnia 22 lutego ( w  piątek) siedzibę LGD odwiedzili uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bożejewicach wraz z Panem Hubertem Strękiem – nauczycielem wiedzy o społeczeństwie i historii.

Wizyta odbyła się w w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie i dotyczyła samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Uczniowie zostali oprowadzeni po siedzibie LGD oraz w telegraficznym skrócie uzyskali informacje czym zajmuje się Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa i kto może aplikować o środki unijne.   W wizycie wzięło udział 19 młodych mieszkańców z terenu powiatu żnińskiego z klasy VIII oraz III klasy gimnazjum. Młodzież opuszała mury LGD z pomysłami jak można wykorzystać środki z LGD w ich miejscach zamieszkania.