Dnia 19.03.2019r. w siedzibie LGD odbyło się spotkanie  Zarządu Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa oraz Bartosza Szymańskiego Dyrektora Wydziału Koordynacji RLKS  z przedstawicielami gmin z terenu powiatu żnińskiego posiadającymi gminne/lokalne programy rewitalizacji. Gminę Barcin reprezentował Pan Michał Pęziak – burmistrz Barcina oraz Pan Grzegorz Smoliński – kierownik Referatu gospodarki komunalnej, przestrzennej i ochrony środowiska, Gminę Gąsawę  reprezentował Pan Błażej Łabędzki – wójt  Gminy Gąsawa, Pan Tadeusz Gołębiewski pracownik urzędu gminy oraz  Pani Marlena Jułga pracownik urzędu gminy, Gminę Janowiec Wielkopolski reprezentowała Pani Halina Jaszczuk – kierownik Referatu infrastruktury i ochrony środowiska oraz Joanna Lubawa – Fura pracownik urzędu gminy, Gminę Żnin reprezentował Pan Paweł Sikora – Dyrektor Wydziału kultury, sportu, turystyki, promocji i rozwoju gminy  oraz Pan Łukasz Milejczak  pracownik urzędu gminy. Tematem spotkania było określenie stopnia zaawansowania prac nad projektami wpisanymi w GPR/LPR, omówienie głównych problemów napotykanych przy realizacji osi 7 Szoop  oraz  ustalenie terminu przeprowadzenia naborów wniosków na przedsięwzięcie: Rewitalizacja obszarów wiejskich w kontekście włączenia społecznego na obszarze LSR.

Spotkanie rozpoczął Pan Ryszard Ulatowski – prezes Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, następnie stan wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju przedstawiła Pani Weronika Pochylska – Dyrektor Biura LGD. Stan realizacji osi 7 Szoop w województwie Kujawsko – pomorskim przedstawił   Pan Bartosz Szymański Dyrektora Wydziału Koordynacji RLKS. W kolejnej części nastąpiło przedstawienie stopnia przygotowania projektów do realizacji w ramach rewitalizacji przez poszczególne gminy.

Spotkanie zakończyło się ustaleniem terminu naboru na przedsięwzięcie: Rewitalizacja obszarów wiejskich w kontekście włączenia społecznego na obszarze LSR, który został wyznaczony na przełom III i IV kwartału 2019r.

Spotkanie było merytoryczne i przebiegało w formie dyskusji nad wspólnym zagadnieniem dotyczącym pełnego wykorzystania środków na przedsięwzięcie dotyczące rewitalizacji.

[rl_gallery id=”474″]