Stowarzyszenie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych w zakresie: Przeprowadzenia szkolenia z zasad ubiegania się o wsparcie w ramach osi 7 Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nazwa przedmiotu zamówienia: zakup i dostarczenie do siedziby stowarzyszenia artykułów biurowych.

Zapytanie ofertowe
Wzór oferty