W tym miejscu znajdują się informacje o projektach, które uzyskały dofinansowanie w ramach naboru 1/G/2018.

Projekt „Bezpieczny weekend”– nr 2018/3.1.1/7 , realizowany przez Nikodema Dolatę – Właściciela firmy PPHU NW – BD Efekt
W ramach realizowanego zadania będą zorganizowane kursy/warsztaty z Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, połączone z zabawami, grami które w praktyczny, ciekawy a zarazem nowoczesny sposób pozwalają dzieciom zwiększyć swoją wiedzę dotyczącą przepisów ruchu drogowego. Każdy uczestnik weźmie udział w dwóch wyjazdach weekendowych. Dzieci będą podzielone na grupy zgodnie z budżetem i jednocześnie będzie realizowanych kilka zajęć np. jedna grupa  zajęcia teoretyczne, druga grupa gry i zabawy a trzecia zajęcia z pierwszej pomocy. Dodatkowo w ramach współpracy z ZHP zostanie zapewniona opieka wychowawcy.
Wartość projektu: 50.000,00 zł

Projekty „Klub Młodzieżowy PRZYSTAŃ Słębowo” – nr 2018/3.1.1/6 oraz Projekt „Klub Młodzieżowy PRZYSTAŃ Jadowniki” – nr 2018/3.1.1/5 , realizowany przez Stowarzyszenie „Bliżej Siebie”
Celem projektów jest wzrost aktywności społecznej u 9 osób w ramach klubu młodzieżowego PRZYSTAŃ. Uczestnicy będą mieli możliwość podniesienia kompetencji kluczowych, tj. poprawy umiejętności uczenia się, wzmocnienia kompetencji społecznych i obywatelskich, wzmocnienia świadomości i ekspresji kulturalnej poprzez udział w zajęciach  artystycznych/plastycznych/muzycznych i ruchowych. Planowana jest organizacja „Pogotowia Lekcyjnego” prowadzonego przez liderów rówieśniczych, współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Podobowicach, spotkania z lokalną społecznością. W ramach zajęć uczestnicy poznają sposoby radzenia sobie z emocjami, pozyskają umiejętności rozwiązywania konfliktów w grupie rówieśniczej.  Wyjazd do Planetarium w Toruniu oraz udział w warsztatach pieczenia pierników pozwoli na wzbogacenie form spędzenia czasu wolnego, będzie miał wymiar edukacyjny i poznawczy.
Wartość projektu 6: 22.798,80 zł
Wartość projektu 5: 22.798,40 zł

Projekt „Utworzenie i prowadzenie klubu młodzieżowego dla 8 osób na terenie Gminy Żnin” nr 2018/3.1.1/3, realizowany przez Ośrodkiem Szkoleniowym. Gabinet pedagoga. Januszem Witkowskim
Działania w ramach projektu obejmują wsparcie procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce i przezwyciężanie trudności szkolnych – poprzez realizacje korepetycji w formie bonów edukacyjnych – przedmioty szkolne w zależności od potrzeb (rozwój umiejętności uczenia się), pomoc w odkryciu potencjału i predyspozycji zawodowych, wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem poprzez poradnictwo psychologiczne, warsztaty socjoterapeutyczne, zajęcia kulturalne itp.
Odbywać się będą zajęcia z dietetykiem które ma na celu promowanie zdrowego trybu życia. W Klubie rozwijana będzie także ważna kompetencja, jaką jest porozumiewanie się w języku ojczystym.
Wartość projektu: 49.290,00 zł

Projekt „Klub Młodzieżowy: Warcaby i szachy – nauka i zabawa” nr 2018/3.1.1/2, realizowany przez Żniński Klub Morsa
Projekt ma na celu włączenie społeczne i aktywizacja oraz popularyzacja gry w szachy i warcaby osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. Na spotkaniach dzieci będą miały okazję się nauczyć logicznego myślenia podczas rozgrywek warcabowych i szachowych ale również poznają zasady dbania o nasze środowisko min. Jak segregować śmieci. Tematyka ekologii będzie często królowała na naszych zajęciach. Dzieci również zwiedzą lokalne zabytki przyrody i dowiedzą się, jak je szanować i dbać o nie (wycieczka do Wawrzynek). Wspólny wyjazd do Torunia i Ciechocinka aby uczestnicy mogli się poznać znaleźć wspólny język. W planach jest również wycieczka do Chełmna i Golub-Dobrzynia.
Wartość projektu: 44.368,80 zł

Projekt „Klub Młodzieżowy w Gminie Rogowo” nr 2018/3.3.1/1 , realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie
Celem projektu będzie uczestniczenie w zajęciach o charakterze wychowawczym i profilaktycznym w zakresie zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych czy edukacyjnych oraz w warsztatach muzycznych i/lub edukacyjnych z zakresu najnowszych technologii (robotyki) oraz zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę, gwarantującą najwyższą jakość świadczonych usług.
Wartość projektu: 46.319,57 zł