25 marca 2019r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się posiedzenie Zarządu oraz Sejmiku Organizacji Pozarządowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W trakcie posiedzenia Pan Ryszard Ulatowski został wybrany v-ce Przewodniczącym Zarządu Sejmiku. Sekretarzem wybrano Panią Violettę Skorupińską reprezentującą powiat mogileński. Członkami prezydium są również Ilona Borowska reprezentująca powiat chełmiński oraz Daniel Brożek reprezentujący Prezes Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Toruniu. W trakcie posiedzenia delegaci przyjęli  również stanowisko w sprawie obowiązku elektronicznego składania sprawozdań finansowych z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, co dla małych organizacji stanowi znaczny koszt.

Do zadań Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego należy:

  • Konsultowanie i wspieranie działalności Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego województwa Kujawsko-Pomorskiego;
  • Rekomendowanie swoich przedstawicieli do Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
  • Inicjowanie, współtworzenie i opiniowanie projektów ustaw, uchwał i innych aktów prawnych, w szczególności dotyczących sektora pozarządowego województwa i kraju;
  • Wypracowywanie i prezentowanie wspólnego stanowiska odnośnie aktualnych zagadnień, problemów i rozwiązań, w szczególności dotyczących sektora pozarządowego województwa i kraju;
  • Inicjowanie i wspieranie działań integrujących sektor pozarządowy, w szczególności poprzez merytoryczne i organizacyjne wspieranie lokalnych partnerstw NGO oraz corocznego Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko–Pomorskiego;
  • Inicjowanie i wspieranie powstawania Powiatowych i  Gminnych Rad Organizacji Pozarządowych;
  • Opiniowanie działań organizacji pozarządowych i udzielanie im rekomendacji;
  • Promowanie zasad etycznych w organizacjach pozarządowych;
  • Inne zadania określone przez zebranie plenarne Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko– Pomorskiego.