Projekty realizowane w ramach naboru 1/G/2018

W tym miejscu znajdują się informacje o projektach, które uzyskały dofinansowanie w ramach naboru 1/G/2018. Projekt „Bezpieczny weekend”– nr 2018/3.1.1/7 , realizowany przez Nikodema Dolatę – Właściciela firmy PPHU NW – BD Efekt W ramach realizowanego zadania...

Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych

Na podany poniżej przedmiot zamówienia został wybrany następujący oferent: Wykonanie elementów odblaskowych dla 100 uczestników Rajdu Nordic Walking w Barcinie w dniu 22.09.2018r. Do realizacji przedmiotu zamówienia został wybrany oferent: PODAROWANE.PL Biedrzycki...

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi eksperckiej

Stowarzyszenie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych: Nazwa przedmiotu zamówienia: Wykonanie usługi eksperckiej polegającej na wsparciu merytorycznym w zakresie przygotowania i oceny wniosków o powierzenie...

Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych

Na zapytanie ofertowe  dotyczące :  Zakup i dostarczenie do siedziby stowarzyszenia artykułów biurowych został wybrany oferent: Partner XXI – PIK Sp. z o.o. ul Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia

Stowarzyszenie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych w zakresie: Przeprowadzenia szkolenia z zasad ubiegania się o wsparcie w ramach osi 7 Regionalnego programu Operacyjnego Województwa...