Dnia 01.04.2019 r. w siedzibie LGD odbyło się szkolenie w ramach przedsięwzięcia: Rewitalizacja obszarów wiejskich w kontekście włączenia społecznego na obszarze LSR. W szkoleniu wzięli udział pracownicy z gmin, które posiadają zatwierdzone gminne/lokalne programy rewitalizacji. Szkolenie poprowadziła Pani Anna Mówińska. Podczas szkolenia zostały przedstawione główne założenia rewitalizacji oraz zależności pomiędzy osią 7 RPO i tzw. projektami miękkimi. Ponadto, prowadząca szczegółowo omówiła uwagi Urzędu Marszałkowskiego z pism, które otrzymały jednostki samorządu terytorialnego, w sprawie warunkowo zatwierdzonych GPR/LPR. Uczestnicy spotkania mogli przedstawić swoje główne wątpliwości jakie ich nurtowały w związku otrzymanym pismem z Urzędu Marszałkowskiego. Spotkanie było niewątpliwie potrzebne dla wszystkich gmin, bowiem stoją one w przededniu składania aktualizacji GPR/LPR.

Szkolenie rewitalizacja 1
Szkolenie rewitalizacja 2