8 kwietnia 2019 roku odbyła się VII sesja Rady Gminy w Rogowie, na którą został zaproszony Prezes LGD Pałuki – Wspólna Sprawa Pan Ryszard Ulatowski.

Jednym z punktów porządku obrad było przedstawienie informacji na temat możliwości pozyskania środków pozabudżetowych pochodzących z Unii Europejskiej. W ramach tego punktu Prezes Ryszard Ulatowski krótko podsumował dotychczasowe wykorzystanie środków przez Gminę Rogowo jako jednostkę samorządową, jak również jej poszczególnych mieszkańców. Poinformował również o dostępności środków jakie pozostały w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Prezes Ryszard Ulatowski szczególną uwagę zwrócił na dużą pulę środków w ramach działań rewitalizacyjnych, w ramach których Gmina Rogowo mogłaby ubiegać się o kwotę w zakresie od 2 do 3,5 mln złotych przy 95% dofinansowaniu. Radni zainteresowali się tą możliwością i zadawali pytania uzupełniające. Mamy nadzieję, że Gmina Rogowo skorzysta z dostępnych możliwości.