Projekt pod nazwą „Sąsiedzi wokół Pałuk i Kujaw” w ramach poddziałania 19.3, objętego PROW na lata 2014-2020, którego celem jest

wzmocnienie kapitału społecznego opartego o działania promocyjne z wykorzystaniem lokalnych zasobów poprzez promocję zasobów z terenu LGD będących stronami projektu z wykorzystaniem nowoutworzonego portalu internetowego oraz organizację wydarzeń promocyjnych i utworzenie nowoczesnego portalu internetowego czterech obszarów na terenie województw wielkopolskiego i kujawko-pomorskiego.

Serwis informacyjny został stworzony z myślą o mieszkańcach, turystach i przedsiębiorcach z okolic Pałuk i Kujaw, a jego głównym celem jest promowanie tych obszarów jako terenów atrakcyjnych m.in. turystycznie i gospodarczo.

Strona powstała przy współpracy z czterema Lokalnymi Grupami Działania (LGD), czyli rodzajem partnerstwa terytorialnego, które zrzesza okoliczne organizacje i osoby zamieszkujące zwykle obszary wiejskie. Stowarzyszenia skupiają najczęściej przedstawicieli z sektora publicznego, gospodarczego oraz społecznego.

Lokalne Grupy Działania po zaakceptowaniu przygotowanych przez nie Lokalnych Strategii Rozwoju mogą korzystać ze środków finansowych oferowanych przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, aby realizować zadeklarowane projekty i przedsięwzięcia.

realizowany będzie w okresie 13.06.2019 – 30.06.2022, a partnerami projektu są:

  • Stowarzyszenia Pałuki Wspólna Sprawa ze Żnina,
  • Stowarzyszenie Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego,
  • Stowarzyszenia Czarnoziem na Soli z Inowrocławia,
  • Stowarzyszenia „Dolina Wełny.