LGD w LOT

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa została przyjęta do Lokalnej Organizacji Turystycznej Pałuki.

Lokalna Strategia Rozwoju, którą realizujemy na terenie działalności LGD zakłada między innymi podejmowanie działań, na rzecz rozwoju turystyki. Jesteśmy pewni, że najlepszym sposobem na realizację naszych celów jest aktywny udział w Lokalnej Organizacji Turystycznej.

W dniu 15 kwietnia 2019r. w Starostwie Powiatowym w Żninie odbyło się V Walne Zebranie LOT Pałuki. LGD reprezentował Pan Ryszard Ulatowski – Prezes. Podczas zebrania przyjęto sprawozdanie Zarządu LOT Pałuki za rok 2018 oraz zatwierdzono plany na rok 2019.