Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa we współpracy z Kujawsko-Pałuckim Centrum Ekonomii Społecznej w Inowrocławiu zaprasza  na szkolenia dotyczące tworzenia miejsc pracy w ramach ekonomii społecznej.

Szkolenia adresujemy do:
– osób fizycznych chcących założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej
– pracowników i wolontariuszy podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacje,
– jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych,
– pracowników jednostek samorządu terytorialnego,
– instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej.

Szkolenia to 5 spotkań realizowanych w 8 godzinnych blokach dotyczących ekonomii społecznej, tematyczne dostosowane do potrzeb uczestników.

Zapewniamy materiały szkoleniowe, catering i certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje:
Biura LGD Pałuki – Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin
kom. 609 996 155
e-mail: lgd@lgd-paluki.pl