Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa na konferencji „ECHOES – European Cultural Heritage: Opportunities for citizens” – Europejskie Dziedzictwo Kulturowe: Możliwości zaangażowania obywateli i integracji społecznej w Cefalu we Włoszech.

Wiceprezes Zarządu LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, Pani Ilona Przychocka bierze udział w zagranicznej konferencji poświęconej dziedzictwu kulturowemu oraz współpracy i integracji społeczności lokalnej. Konferencja odbywa się we Włoszech. W spotkaniu sieci bierze udział 18 partnerów z 13 krajów Unii Europejskiej.
We wszystkich zaplanowanych sympozjach, łącznie udział weźmie około 300 uczestników z całej Europy. Polskę reprezentuje Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa.
Uczestnicy konferencji reprezentują sektor społeczny oraz kulturalny .
Łącznie odbędzie się 6 zgromadzeń poświęconych tematyce dziedzictwa kulturowego oraz integracji społecznej w Europie. Kolejne seminaria zaplanowane są w:
– Gwadelupa/Francja,
– Tirana/Albania,
– Ribamontan al Mar/Hiszpania,
– Monaco/Francja
– Rzym/Włochy.
Zadanie finansowane jest ze śrdoków Unii Europejskiej – Europa dla Obywateli.
Projekt formalnie rozpoczął się 1 kwietnia 2019r. i potrwa do 31 marca 2021r.

[rl_gallery id=”1124″]