Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD Pałuki - Wspólna Sprawa

Załączniki

Lokalna Strategia Rozwoju LGD na lata-2014-2020
Sprawozdanie finansowe LGD
Sprawozdanie merytoryczne LGD