Stowarzyszenie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych w zakresie: Dostarczenia apteczek pierwszej pomocy oraz balonów z nadrukiem „Pierwsza pomoc tu i teraz” w Żninie w dniu 15.06.2019r.

Nazwa przedmiotu zamówienia: Dostarczenie apteczek pierwszej pomocy i balonów z nadrukiem „Pierwsza pomoc tu i teraz” w Żninie w dniu 15.06.2019r.

Do pobrania:
zapytanie ofertowe
oferta cenowa