Stowarzyszenie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych w zakresie: Przeprowadzenie przez ratownika medycznego warsztatu pierwszej pomocy z użyciem fantomu dla uczestników Projektu: „Pierwsza pomoc tu i teraz” w Żninie, w dniu 15.06.2019r.

Nazwa przedmiotu zamówienia: przeprowadzenie przez ratownika medycznego warsztatów pierwszej pomocy w dniu 15.06.2019r.

Do pobrania:
zapytanie ofertowe
oferta cenowa