Dnia 31.05.2019 r.  w siedzibie LGD odbyło się Walne zebranie członków Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa. W zebraniu uczestniczyła prawnik stowarzyszenia Pani Karolina Korkowska _ Krokos oraz księgowa Pani Ewelina Kulpa. Podczas zebrania zostało przedstawione sprawozdania merytoryczne oraz  finansowe stowarzyszenia.  Po przedstawieniu sprawozdań Pani Anna Marciniak – członek Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, następnie Komisja rewizyjna przedłożyła członkom  WZC wniosek o absolutorium dla członków zarządu za 2018r. Jednomyślnie  Członkowie Walnego Zebrania członków przyznali Zarządowi  LGD absolutorium za 2018r. Ponadto przewodnicząca Rady  Pani Alina Borkowska przedstawiła zgromadzonym sprawozdanie z funkcjonowania organu decyzyjnego.  W ostatniej części zebrania dyrektor Biura Pani Weronika Pochylska przedstawiła proponowane zmiany do Lokalnej Strategii Rozwoju. Wszystkie zmiany zostały jednomyślnie przyjęte.

[rl_gallery id=”1411″]