Stowarzyszenie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych w zakresie:
„Prowadzenie VII Pałuckiego Festynu Ludowego w dniu 20.07.2019r. w Łabiszynie”

Nazwa przedmiotu zamówienia: „Prowadzenie VII Pałuckiego Festynu Ludowego w dniu 20.07.2019r. w Łabiszynie”

do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Oferta cenowa