Stowarzyszenie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych w zakresie:
„Przygotowanie stoiska garncarskiego podczas VII Pałuckiego Festynu Ludowego w Łabiszynie” w dniu 20.07.2019r. w godzinach 12.00-18.30

Nazwa przedmiotu zamówienia: „Przygotowanie stoiska garncarskiego podczas VII Pałuckiego Festynu Ludowego w Łabiszynie” w dniu 20.07.2019r. w godzinach 12.00-18.30

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Oferta cenowa