Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa oraz Fundacja SANTANDER zapraszają mieszkańców Gminy Żnin na Kurs Udzielania Pierwszej Pomocy.

Celem projektu jest promocja i profilaktyka zachowań i działań w stanach zagrożenia życia i zdrowia wśród społeczności lokalnej dla poprawy jakości życia. Korzyścią tego zadania będzie kształtowanie u dzieci, młodzieży oraz dorosłych świadomości i postaw sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych, a także przygotowanie do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń. Projekt ten ma dać możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, co skutkować będzie poprawie jakości życia.

Wydarzenie odbędzie się 17 czerwca 2019r. na Żnińskim Rynku w godz. 10.00 – 14.00.

Pierwszych 250 uczestników  otrzyma apteczki pierwszej pomocy wraz z dyplomem ukończenia kursu.

Serdecznie zapraszamy.

Pierwsza Pomoc LGD Pałuki