Stowarzyszenie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych w zakresie:
Opracowanie publikacji w formie książkowej pt. „10 lat Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa w powiecie żnińskim”

Nazwa przedmiotu zamówienia: 
Opracowanie publikacji w formie książkowej pt. „10 lat Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa w powiecie żnińskim”

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Oferta cenowa