Stowarzyszenie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert w zakresie:
Przygotowanie stoiska garncarskiego podczas VII Pałuckiego Festynu Ludowego w Łabiszynie w dniu 20.07.2019r. w godz. 12.00 – 16.30 .
Nazwa przedmiotu zamówienia:
Przygotowanie stoiska garncarskiego podczas VII Pałuckiego Festynu Ludowego w Łabiszynie w dniu 20.07.2019r. w godz. 12.00 – 16.30 .

Do pobrania
Zapytanie ofertowe
Oferta cenowa