Na podstawie zebranych ofert cenowych nastąpił wybór oferentów na zapytania ofertowe:
1. Prowadzenie VII Pałuckiego Festynu Ludowego w dniu 20.07.2019 r. – do realizacji przedmiotu zamówienia został wybrany oferent:  Anna Janowska i Karol Nojgebauer, Słębowo 41, 88-400 Żnin