Zamawiający – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa Plac Działowy 6, 88-400 Żnin, w celu ustalenia szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia, zaprasza do przesłania szacowania cenowego na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest:

1. Kompleksowe opracowanie systemu identyfikacji wizualnej,
2. Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie innowacyjnego portalu internetowego dotyczącego obszaru 4 LGD,
3. Zebranie informacji, opracowanie i zredagowanie treści tekstowych w postaci artykułów informacyjno-promocyjnych, które zostaną opublikowane na portalu,
4. Wykonanie zdjęć promocyjno-reklamowych obszaru 4 LGD wg kategorii,
5. Nagranie, montaż, publikacja filmów z wydarzeń promocyjnych, kulturalnych oraz sportowych,
6. Wprowadzenie treści, zdjęć, filmów oraz animacja treści,

dotyczy umowy nr 0007-6936-UM0220001/18 zawartej na rzecz realizacji projektu pt. „Sąsiedzi wokół Pałuk i Kujaw” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe – szacunkowa wartość zamówienia
Oferta cenowa