Stowarzyszenie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych:

Nazwa przedmiotu zamówienia: zakup i dostarczenie do siedziby stowarzyszenia LGD Pałuki – Wspólna Sprawa artykułów biurowych.
Do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Oferta_cenowa