W dniu 4 lipca 2019r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa odbyło się spotkanie dotyczące konsultacji zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji w zakresie przedsiębiorczości – podejmowanie działalności gospodarczej i rozwój działalności gospodarczej w osi 7 RPO.

Spotkanie poprowadziły: Pani Weronika Pochylska – Dyrektor Biura LGD oraz Pani Anita Woźniak – pracownik LGD Pałuki – Wspólna Sprawa.