Na podstawie zebranych ofert cenowych nastąpił wybór oferenta na zapytania ofertowe:
1. Przygotowanie stoiska garncarskiego podczas VII Pałuckiego Festynu Ludowego w  Łabiszynie w dniu 20.07.2019 w godzinach 12.00 – 16.30 – do realizacji zadania został wybrany oferent Adriana Witucka, ul. Mickiewicza 6/1, 89-210 Łabiszyn