Na podstawie zebranych ofert cenowych nastąpił wybór oferenta na zapytania ofertowe:
1. Zakup i dostarczenia do siedziby stowarzyszenia artykułów biurowych. Do realizacji zadania został wybrany oferent: Przedsiębiorstwo – Produkcyjno – Handlowo- Usługowe „Barbara” Barbara Nowak, ul. Plac 1 Maja 14, 88-190 Barcin