Stowarzyszenie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych:
Nazwa przedmiotu zamówienia:
Wykonanie elementów odblaskowych dla 70 uczestników Rajdu Nordic Walking w Janowcu Wielkopolskim w dniu 07.09.2019r.

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Oferta cenowa