Stowarzyszenie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych:
Nazwa przedmiotu zamówienia:
Zapewnienie wyżywienia dla grupy 70 osób oraz zapewnienie stołów i miejsc siedzących do spożycia posiłków podczas rajdu nordic walking na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Oferta cenowa