W wyniku przeprowadzonej procedury dotyczącej złożonego protestu nr 1/2019 w biurze Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, Rada LGD podjęła decyzję o uznaniu zasadności złożonego protestu. W dniu 24.07.2019r. Członkowie Rady LGD ponownie ocenili wniosek nr 2019/2.2.1/6. Ocena dotyczyła  kryterium nr 8 Lokalnych Kryteriów Wyboru dotyczącym wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych lub kulturowych.

Do pobrania:
Lista operacji zgodnych z LSR
Protokół z posiedzenia Rady LGD Pałuki – Wspólna Sprawa