Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa informuje o możliwości składania wniosków w ramach prowadzonych naborów:

– 3/2019/G Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
– świetlice środowiskowe (w tym z programem socjoterapeutycznym, programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy), (zgodnie z LSR/SzOOP),

– 4/2019/G Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
– działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej, (zgodnie z LSR/SzOOP)

Ogłoszenia oraz wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się tutaj:

Ogłoszenie naboru wniosków o powierzenie grantów nr 3/2019/G

Ogłoszenie naboru wniosków o powierzenie grantów nr 4/2019/G