Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza osoby fizyczne z terenu powiatu żnińskiego, zainteresowane pozyskaniem środków na założenie działalności gospodarczej na szkolenie dotyczące przygotowania dokumentacji aplikacyjnej na konkurs z zakresu przedsięwzięcia 1.1.1 Wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej.

Szkolenie odbędzie się 23 października 2019r. w siedzibie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, Plac Działowy 6 w Żninie o godz. 9:00.

Zapisy na szkolenie prowadzone są telefonicznie, pod nr 609-996-155 lub w siedzibie LGD od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Uczestnicząc w szkoleniu Wnioskodawca na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy może uzyskać punkty za kryterium: „Wnioskodawca wziął udział w szkoleniu/doradztwie organizowanym przez LGD w ramach danego naboru wniosków”.

Zapraszamy