W dniu 16 października 2019r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa odbyło się bezpłatne szkolenie dla wnioskodawców z powiatu żnińskiego zainteresowanych złożeniem wniosku o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa.

Szkolenie przeprowadziła Pani Weronika Pochylska – Dyrektor Biura LGD oraz Pani Magdalena Petrykowska – pracownik Biura LGD. Prowadzące w czytelny sposób przedstawiły wszystkim zainteresowanym główne zagadnienia związane z typem projektu:

  1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
    – świetlice środowiskowe (w tym z programem socjoterapeutycznym, programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy – zgodnie z LSR/SzOOP),
  2. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
    – działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej – zgodnie z LSR/SzOOP).

Uczestnicy poznali zasady udzielania wsparcia, omówiono przykładowy wniosek o dofinansowanie, lokalne kryteria wyboru operacji, a także poznali wiele innych i niezbędnych informacji dotyczących realizacji projektu.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w ogłoszonych naborach wynosi:
300.000,00 zł w przypadku działań w zakresie świetlic środowiskowych,
1.300.00 zł w przypadku działań wspierających rozwiązania w zakresie działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem lidera lub animatora aktywności lokalnej